Middagprogramma

Manoeuvre

13.00 Start middagprogramma

We proudly present: Manoeuvre, het Gay Men’s Chorus van Amsterdam! Tijdens de EuroPride in augustus in Amsterdam zong het pubiek luidkeels met hen mee tijdens hun optreden bij het korenfestival in het Concertgebouw. De mannen kijken uit naar hun jubileumoptreden op 17 juni 2017 in de poptempel Paradiso; het koor zingt al vijfentwintig jaar een breed repertoire in verrassende vierstemmige arrangementen. Bij Circle of Life zingen de Manoeuvre-mannen na de lunch I Dreamed a Dream en Let It Go.  

I Dreamed a Dream
I dreamed a dream in time gone by
When hope was high and life worth living
I dreamed that love would never die
I prayed that God would be forgiving  

Then I was young and unafraid
And dreams were made and used and wasted
There was no ransom to be paid
No song unsung, no wine untasted  

Let It Go
Let it go, let it go
Turn away and slam the door
I don't care
what they're going to say
Let the storm rage on.
The cold never bothered me anyway  

It's time to see what I can do
To test the limits and break through
No right, no wrong, no rules for me,
I'm free!

Alles op alles om hiv tegen te gaan

Jaarlijks lopen nog steeds honderden mensen in Nederland een hiv-infectie op. We kijken naar een mini-documentaire over het H-TEAM, dat om te beginnen in Amsterdam alles op alles zet om hiv tegen te gaan. Het H-TEAM was het initiatief van prof. dr. Joep Lange, die in 2014 bij de vliegramp in Oekraïne om het leven is gekomen. Het H-TEAM combineert voorlichting, preventie, testen en behandelen, waarbij mensen uit de community intensief betrokken zijn, bijvoorbeeld door voorlichting te geven, door preventief hiv-medicijnen te gebruiken bij een verhoogd risico op hiv, of door mee te doen aan een onderzoek als men een recente hiv-infectie blijkt te hebben. Met deze combinatieaanpak van organisaties én mensen uit de community is Amsterdam op weg naar een toekomst zonder nieuwe hiv-infecties.  

Preventief gebruik van hiv-medicijnen
Onderdeel van het H-TEAM is het onderzoek waarbij 376 mensen hiv-medicijnen gebruiken om te voorkomen dat ze hiv oplopen; dit heet ook wel PrEP. Toen in de jaren zestig de anticonceptiepil werd geïntroduceerd, was daar veel discussie over. Nu is er veel te doen over PrEP. We vragen Elske Hoornenborg, onderzoeksleider bij GGD Amsterdam, voor wie PrEP een uitkomst kan zijn en we vragen Louise van Deth, directeur van het Aids Fonds, wanneer PrEP beschikbaar komt voor iedereen in Nederland die daar iets aan zou kunnen hebben.  

Zo snel mogelijk starten met hiv-medicijnen
Jarenlang was het beleid om pas met hiv-medicijnen te starten als je weerstand onder druk kwam te staan. Dat is veranderd. Het START-onderzoek dat vorig jaar werd gepubliceerd nam de laatste twijfel weg: hoe eerder je start met de hiv-behandeling, hoe beter het is. Binnen het H-TEAM zijn initiatieven om zo snel mogelijk na het oplopen van hiv de diagnose te stellen en dan liefst binnen 24 uur met de hiv-behandeling te beginnen. We spreken hierover met de AMC-zorgverleners dr. Godelieve de Bree, hiv-behandelaar, en Hans-Erik Nobel, consulent hiv: Hoe ervaren mensen deze ‘quickstart’? Wat is de gezondheidswinst als je er snel bij bent?

Positieve Krachten Bundelen

Het project Positieve Krachten Bundelen biedt migranten met hiv in Rotterdam en omstreken begeleiding door een maatje die ook migrant is en hiv heeft, en die voor dat begeleiden een training heeft gehad. Men onderzoekt ook of de begeleiding door zo’n vrijwilliger ertoe bijdraagt dat men dagelijks hiv-medicijnen inneemt. We bekijken een kort maar prachtig filmpje over dit project.

Bye bye stigma, hello gorgeous

Voor veel mensen die leven met hiv is de grootste last het stigma dat aan hun ziekte kleeft. De mensen van hello gorgeous laten tijdens Circle of Life zien hoe stigma kan leiden tot zelfstigma. Maar ook hoe het verminderen van dat zelfstigma een positieve invloed heeft op hoe wij onszelf en de wereld zien. Zodat we effectiever het hiv-stigma in de wereld te lijf kunnen.  

14.00 Theepauze

Terug naar Programma